PFR 2.0 – Informacja

Obowiązek Informacyjny

PFR 2.0

Obowiązek Informacyjny

PFR 2.0

Obowiązki informacyjne beneficjenta

§ 14 lit i) Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” zobowiązuje beneficjenta do „umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych);”

Niemczukówka

Justyna Niemczuk: +48 502 363 599

Lesinówka

Malwina Pankowska: +48 696 155 108